Nyheter

2019-04-01

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 25 april 2019, 18:30‐19:30, i Mälarhöjdens skolas matsal

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedning

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

§1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

§2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse‐ och revisionsberättelse.
§5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

§7. Fastställande av medlemsavgift och budget

§8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

§9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

§10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

§11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år. §12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
§13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten Välkomna

Styrelsen

 

2019-03-25
Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
2019-01-17
FFM bjuder in åk 7-9 att vara med och tävla om 5.000 kr till klasskassan.
2018-09-06
Safeland är en app som är väldigt bra att använda vid föräldravandring. Ladda ner den och anslut er till gruppen Nattvandring Mälarhöjden.
 

Nyhetsarkiv

2019-03-25

Samverkansmöte om ökade personrån


Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
Skrivet av: Helena Engström

Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.

Stadsdelsförvaltningens representant Clas inledde med en kort redogörelse för läget. Kort kan säga att personrånen längs röda linjen ökat senaste tiden. Främst är det runt Liljeholmen men vi vet också genom informationen som skickats ut från Micael, rektor vid Mälarhöjdens skola, att elever från skolan drabbats ca: 1 ggr/v. Främst veckorna runt sportlovet.

Micael, rektor vid Mälarhöjdens skola, berättade kort om de rån som skett i området kring T-banan och Coop, och vilka åtgärder skolan vidtagit. Ni har sett det i det brev Micael skickat ut till alla föräldrar tidigare. Alla rån har skett eftermiddagar mellan 13:30 och 16:00.

Hos polisen är detta prioriterat. Det har redan skett ett flertal gripanden och fler är på gång. Polisen meddelar att dom har rätt bra koll på vilka som ligger bakom och fokuserar på att gripa dom. Oftast är det ca: 3 personer genomför rånen.

 

Vilka insatser har satts in och kommer sättas in?

  1. Polisen har satt personrån till prio 1 i området och lägger alla resurser på att få stop på det.
  2. Mälarhöjdens skola fortsätter att ha så bra uppsikt som möjligt runt T-banan.
  3. Stadsdelsförvaltningen ansöker om tillstånd för Stockholms stads mobila ordningsvakter att verka i Mälarhöjden. Stockholms stads mobila ordningsvakter samverkar med polis och övriga aktörer i områden som de har tillstånd att verka i.
  4. SISAB är nu medvetna om problemet och kommer hålla ännu bättre uppsikt då dom bevakar skolan och pärlan. SISAB är vanligtvis i orådet efter kl. 16.00.
  5. Fältassistenterna ökar sin närvaro på platser i stadsdelsområdet som är särskilt utsatta för otrygghet och personrån.

 

Vad kan föräldrar göra?

FFM ser mycket allvarligt på det som händer. Vi vill all ha en trygg plats för våra barn att vistas i. Att kunna gå och köpa ”mellis” på Coop efter skolan är något man ska kunna göra utan att vara rädd.

Vi vet att vuxennärvaro dämpar, stör och i stort sett tar bort dessa händelser. Vi vill därför uppmana alla föräldrar som har möjlighet den närmaste tiden att röra er i området runt T-banan/Coop 13:30-16:00. Både polis och skola önskar att ni gör det.

Extra närvaro av vuxna under eftermiddagarna kommer göra att vi förhoppningsvis slipper nya rån fram till dess att polisen lyckats gripa resterande förövare. Så har du tid för en promenad nån gång mellan 13:30-16:00 så ta en sväng förbi T-banan. Kanske är det just din närvaro som sätter stopp och hjälper ett av våra barn.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Föräldraföreningen i Mälarhöjden

Robert Enestedt, Ordförande