Här kan du läsa föreningens stadgar.

Föreningens stadgar (revision 2013)

 Föreningens stadgar  (tidigare version)