Nyheter

2018-03-23
Valberedningen för FFM - Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola - är nu på jakt efter nya styrelseledamöter till FFM.
2018-03-13
Styrelseprotokoll från möte 2018-03-07
2017-12-20
Julhälsning från rektor Micael
2017-12-14

Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM

Möte på Mälarhöjden Skola

Datum 2017-12-04, 1700-1800

Närvarande: Skolans Rektor Micael Pettersson, Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Helen Engström  och Eva Stenhagen (mötessekreterare)

 

Föräldrarepresentanter

 

I samband med läsårets första föräldramöte väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanterna fungerar sedan som kontaktlänk för frågor som gäller eleverna och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan därefter ta upp dessa frågor med skolans ledning.

graf FFM

Från och med årskurs 6 ingår det också i rollen att informera respektive klass om föräldravandringen och dela in föräldrarna i fyra grupper inför själva vandringstillfället. Informationen om datum och gruppindelning ska skickas ut i god tid före vandringstillfället och en påminnelse bör skickas ut veckan innan. Datum för vandringen ordnas av styrelsen.

Via föräldrarepresentanterna förmedlas information tilll och från FFMs styrelse.

Till dig som är föräldrarepresentant:

För att styrelsen ska kunna komma i kontakt med föräldrarepresentanterna, är det viktigt att alla anmäler sina epost-adresser. Har du inte gjort det redan, ber vi dig göra det nu!

Ditt namn: *
Ditt barns klass:*
Epostadress:*
Upprepa epostadress:*
Ev. meddelande: