Nyheter

2019-12-04

FFM bjuder in Åk 7 –9 att vara med och tävla om 5.000 kr till sin klasskassa. Tävlingen går ut på att samla ihop så många föräldravandringar som möjligt mellan V 4 och 18.

2019-10-23

Stockholmstad startar kampanj mot Cannabis.

Läs mer här

2019-10-11
Jag har fått information från Rektorn på Bellmanskällans Montessoriförskola om att en man i ca 25 års åldern rör sig i området och uppträder verbalt märkligt och väldigt kränkande mot personer han möter. Han har varit sportigt klädd – tights med shorts över. Polisen är underrättad och har vad jag förstår även varit närvarande i området. Vi behöver vara uppmärksamma, han har uppträtt otrevlig och hotfull mot kvinnor och barn i Mälarhöjden.
2019-10-09

FFM har fått brev från Claes Cederlind, stadsdelsförvaltningen.

Hej,

Trygghetschefen på MTR har hört av sig till mig om utanpååkningar, s.k. koppelåkningar på tunneltåg (ungdomar kliver på kopplet mellan två vagnar när tåget står vid plattformen och åker med en eller flera stationer).

 

Föräldrarepresentanter

 

I samband med läsårets första föräldramöte väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanterna fungerar sedan som kontaktlänk för frågor som gäller eleverna och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan därefter ta upp dessa frågor med skolans ledning.

graf FFM

Från och med årskurs 6 ingår det också i rollen att informera respektive klass om föräldravandringen och dela in föräldrarna i fyra grupper inför själva vandringstillfället. Informationen om datum och gruppindelning ska skickas ut i god tid före vandringstillfället och en påminnelse bör skickas ut veckan innan. Datum för vandringen ordnas av styrelsen.

Via föräldrarepresentanterna förmedlas information tilll och från FFMs styrelse.

Till dig som är föräldrarepresentant:

För att styrelsen ska kunna komma i kontakt med föräldrarepresentanterna, är det viktigt att alla anmäler sina epost-adresser. Har du inte gjort det redan, ber vi dig göra det nu!

Ditt namn: *
Ditt barns klass:*
Epostadress:*
Upprepa epostadress:*
Ev. meddelande: