Nyheter

2018-03-23
Valberedningen för FFM - Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola - är nu på jakt efter nya styrelseledamöter till FFM.
2018-03-13
Styrelseprotokoll från möte 2018-03-07
2017-12-20
Julhälsning från rektor Micael
2017-12-14

Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM

Möte på Mälarhöjden Skola

Datum 2017-12-04, 1700-1800

Närvarande: Skolans Rektor Micael Pettersson, Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Helen Engström  och Eva Stenhagen (mötessekreterare)

 

Övrigt

2017-04-24 Revisionsberättelse för 2016-2017 (påskriven, inscannad)

2015-04-21 Revisionsberättelse för 2014-2015 (påskriven, inscannad)

2015-03-24: Verksamhetsberättelse för 2014 (påskriven, inscannad)

2014-05-13: Revisionsberättelse för 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-04-24: Verksamhetsberättelse för perioden 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-03-31: Kommunikationsplattform för FFM

2014-04-03: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter

2013-11-27: Sammanfattning diskussionskväll om smartphones

2013-05-15: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter 24/4 2013

2013-04-26: FFM motiveringsriktlinjer för stipendier till Åk9 - arbetsdokument

2013-04-23: Checklista för styrelsearbete - arbetsdokument

2013-04-16: Protokoll från FFMs årsmöte 2013

2013-04-16: Revisionsberättelse för FFM 2012

2013-04-03: FFMs kommentar till Kvalitetsredovisningen 2012

2013-04-11: Presentation av föreläsning om nätmobbning av Sofia Berne den 7 mars 2013

2012-11-28: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2012-05-16: Enkät om föräldrarepresenternas hållning till och förväntningar på FFM

2012-05-12: Revisionsberättelse för FFM 2011

2012-05-12: Protokoll från FFM:s årsmöte

2012-02-21: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2011-12-11: Skolans kvalitetsredovisning inklusive ffm:s kommentarer

2011-12-11: Skrivelse till Stockholms stad angående ny gymnastiksal

2011-11-30: Föreläsning i matematik den 30 nov

2011-02-23: Frågor inför skolrådet

2010-06-10: Skrivelse till Lotta Edholm

2010-02-17: Skrivelse till utbildningsförvaltningen

2010-02-08: Skolledningens svar på FFMs frågor

2010-01-28: Anteckningar från FFMs föräldramöte (F-3)

2010-01-12: Referat från styrelsens möte med skolledningen