Nyheter

2020-04-02

Välkommen till årsmöte.
Torsdag 23 april 2020, 18:30-19:30
Plats: P.g.a. av rådande pandemi kommer årets möte hållas online. Du deltar genom att klicka på följande länk:
https://hangouts.google.com/call/DofNxe14hyt_uZn_IFc3AEEI

 

2020-01-15

Jag heter Linda Linnskog Rudh och valdes just in i föräldraföreningen för att ha lite extra fokus på matfrågan i skolan. Jag satt med på ett matråd i skolan den 14 november. Alla stadier hade sina egna representanter där och fick chans säga sitt. Det var med en lärare från förskoleklassen och en från lågstadiet. Kökschefen Niclas Friberg höll i mötet.

Mötet hade sin fasta form där varje representant fick framföra det hens klass kommit fram till och det fanns inte så mycket tid över till frågor. Jag antecknade dock det mesta som togs upp och här kommer mina anteckningar för den som är intresserad.

Bästa hälsningar

Linda Linnskog Rudh, med barn i 4:an och 6:an på skolan

2020-01-15

Ett område som oroar många föräldrar är risken att ens barn utsätts för sexuella övergrepp på nätet. Vi anordnar därför en föreläsning som riktar sig just till er föräldrar.

Tid: 12/2 18.30-19.30
Plats: Matsalen i skolan

2019-12-12
Hej,
Har haft kontakt med Anna Lindgren från Polisregion Stockholm som hälsar…

”- Hej på er alla samverkare i LPO Skärholmen!
Året 2019 börjar sakta men säkert närma sig sitt slut och vi vill bara meddela att vi kommer fortsätta med våra helgsamverkansutsättningar de resterande helger som är kvar om det finns några funderingar kring det. Vi hoppas så klart så många som möjligt av er kommer finnas där ute ni med.

Självklart kommer vi fortsätta med våra helgsamverkanspass och fredags utsättningar även nästa år och vi hoppas kunna skruva på det lite till för bästa effekt.
2019-12-04

FFM bjuder in Åk 7 –9 att vara med och tävla om 5.000 kr till sin klasskassa. Tävlingen går ut på att samla ihop så många föräldravandringar som möjligt mellan V 4 och 18.

 

Övrigt

2017-04-24 Revisionsberättelse för 2016-2017 (påskriven, inscannad)

2015-04-21 Revisionsberättelse för 2014-2015 (påskriven, inscannad)

2015-03-24: Verksamhetsberättelse för 2014 (påskriven, inscannad)

2014-05-13: Revisionsberättelse för 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-04-24: Verksamhetsberättelse för perioden 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-03-31: Kommunikationsplattform för FFM

2014-04-03: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter

2013-11-27: Sammanfattning diskussionskväll om smartphones

2013-05-15: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter 24/4 2013

2013-04-26: FFM motiveringsriktlinjer för stipendier till Åk9 - arbetsdokument

2013-04-23: Checklista för styrelsearbete - arbetsdokument

2013-04-16: Protokoll från FFMs årsmöte 2013

2013-04-16: Revisionsberättelse för FFM 2012

2013-04-03: FFMs kommentar till Kvalitetsredovisningen 2012

2013-04-11: Presentation av föreläsning om nätmobbning av Sofia Berne den 7 mars 2013

2012-11-28: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2012-05-16: Enkät om föräldrarepresenternas hållning till och förväntningar på FFM

2012-05-12: Revisionsberättelse för FFM 2011

2012-05-12: Protokoll från FFM:s årsmöte

2012-02-21: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2011-12-11: Skolans kvalitetsredovisning inklusive ffm:s kommentarer

2011-12-11: Skrivelse till Stockholms stad angående ny gymnastiksal

2011-11-30: Föreläsning i matematik den 30 nov

2011-02-23: Frågor inför skolrådet

2010-06-10: Skrivelse till Lotta Edholm

2010-02-17: Skrivelse till utbildningsförvaltningen

2010-02-08: Skolledningens svar på FFMs frågor

2010-01-28: Anteckningar från FFMs föräldramöte (F-3)

2010-01-12: Referat från styrelsens möte med skolledningen