Nyheter

2019-12-04

FFM bjuder in Åk 7 –9 att vara med och tävla om 5.000 kr till sin klasskassa. Tävlingen går ut på att samla ihop så många föräldravandringar som möjligt mellan V 4 och 18.

2019-10-23

Stockholmstad startar kampanj mot Cannabis.

Läs mer här

2019-10-11
Jag har fått information från Rektorn på Bellmanskällans Montessoriförskola om att en man i ca 25 års åldern rör sig i området och uppträder verbalt märkligt och väldigt kränkande mot personer han möter. Han har varit sportigt klädd – tights med shorts över. Polisen är underrättad och har vad jag förstår även varit närvarande i området. Vi behöver vara uppmärksamma, han har uppträtt otrevlig och hotfull mot kvinnor och barn i Mälarhöjden.
2019-10-09

FFM har fått brev från Claes Cederlind, stadsdelsförvaltningen.

Hej,

Trygghetschefen på MTR har hört av sig till mig om utanpååkningar, s.k. koppelåkningar på tunneltåg (ungdomar kliver på kopplet mellan två vagnar när tåget står vid plattformen och åker med en eller flera stationer).

 

Övrigt

2017-04-24 Revisionsberättelse för 2016-2017 (påskriven, inscannad)

2015-04-21 Revisionsberättelse för 2014-2015 (påskriven, inscannad)

2015-03-24: Verksamhetsberättelse för 2014 (påskriven, inscannad)

2014-05-13: Revisionsberättelse för 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-04-24: Verksamhetsberättelse för perioden 2013-2014 (påskriven, inscannad)

2014-03-31: Kommunikationsplattform för FFM

2014-04-03: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter

2013-11-27: Sammanfattning diskussionskväll om smartphones

2013-05-15: Sammanfattning av möte med polis och fältassistenter 24/4 2013

2013-04-26: FFM motiveringsriktlinjer för stipendier till Åk9 - arbetsdokument

2013-04-23: Checklista för styrelsearbete - arbetsdokument

2013-04-16: Protokoll från FFMs årsmöte 2013

2013-04-16: Revisionsberättelse för FFM 2012

2013-04-03: FFMs kommentar till Kvalitetsredovisningen 2012

2013-04-11: Presentation av föreläsning om nätmobbning av Sofia Berne den 7 mars 2013

2012-11-28: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2012-05-16: Enkät om föräldrarepresenternas hållning till och förväntningar på FFM

2012-05-12: Revisionsberättelse för FFM 2011

2012-05-12: Protokoll från FFM:s årsmöte

2012-02-21: Protokoll från möte mellan FFM:s styrelse och skolledningen

2011-12-11: Skolans kvalitetsredovisning inklusive ffm:s kommentarer

2011-12-11: Skrivelse till Stockholms stad angående ny gymnastiksal

2011-11-30: Föreläsning i matematik den 30 nov

2011-02-23: Frågor inför skolrådet

2010-06-10: Skrivelse till Lotta Edholm

2010-02-17: Skrivelse till utbildningsförvaltningen

2010-02-08: Skolledningens svar på FFMs frågor

2010-01-28: Anteckningar från FFMs föräldramöte (F-3)

2010-01-12: Referat från styrelsens möte med skolledningen