Nyheter

2020-04-02

Välkommen till årsmöte.
Torsdag 23 april 2020, 18:30-19:30
Plats: P.g.a. av rådande pandemi kommer årets möte hållas online. Du deltar genom att klicka på följande länk:
https://hangouts.google.com/call/DofNxe14hyt_uZn_IFc3AEEI

 

2020-01-15

Jag heter Linda Linnskog Rudh och valdes just in i föräldraföreningen för att ha lite extra fokus på matfrågan i skolan. Jag satt med på ett matråd i skolan den 14 november. Alla stadier hade sina egna representanter där och fick chans säga sitt. Det var med en lärare från förskoleklassen och en från lågstadiet. Kökschefen Niclas Friberg höll i mötet.

Mötet hade sin fasta form där varje representant fick framföra det hens klass kommit fram till och det fanns inte så mycket tid över till frågor. Jag antecknade dock det mesta som togs upp och här kommer mina anteckningar för den som är intresserad.

Bästa hälsningar

Linda Linnskog Rudh, med barn i 4:an och 6:an på skolan

2020-01-15

Ett område som oroar många föräldrar är risken att ens barn utsätts för sexuella övergrepp på nätet. Vi anordnar därför en föreläsning som riktar sig just till er föräldrar.

Tid: 12/2 18.30-19.30
Plats: Matsalen i skolan

2019-12-12
Hej,
Har haft kontakt med Anna Lindgren från Polisregion Stockholm som hälsar…

”- Hej på er alla samverkare i LPO Skärholmen!
Året 2019 börjar sakta men säkert närma sig sitt slut och vi vill bara meddela att vi kommer fortsätta med våra helgsamverkansutsättningar de resterande helger som är kvar om det finns några funderingar kring det. Vi hoppas så klart så många som möjligt av er kommer finnas där ute ni med.

Självklart kommer vi fortsätta med våra helgsamverkanspass och fredags utsättningar även nästa år och vi hoppas kunna skruva på det lite till för bästa effekt.
2019-12-04

FFM bjuder in Åk 7 –9 att vara med och tävla om 5.000 kr till sin klasskassa. Tävlingen går ut på att samla ihop så många föräldravandringar som möjligt mellan V 4 och 18.

 

Om föreningen

Vision

”Föräldraföreningen ska verka för samverkan mellan skola, elever och föräldrar och därigenom bidra till en trivsam miljö och högre kvalitet i Mälarhöjdens skola".

Övergripande uppgifter och arbetssätt

Föräldraföreningens styrelse möts ungefär en gång i månaden. Styrelsen har en regelbunden dialog med skolledningen. Medlemmarna i styrelsen sitter i tvåårsperioder. Ordföranden sitter i ett år. Inval/omval sker i samband med årsmötet, på förslag av en valberedning.

I samband med första föräldramötet på hösten väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Dessa fungerar som kontaktlänk, för frågor som gäller barnen och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan sedan ta upp dessa frågor med skolans ledning.

För att öka utbytet av information hålls ett antal samrådsmöten som är gemensamma forum för föräldrar och skolledningen. FFM ger också ut Kontaktbladet ett par gånger per termin, där styrelsen ger aktuell information kring föräldraföreningens aktiviteter.

Mälarhöjdens skola och FFM

graf över skolan-FFM

FFM - Mälarhöjdens föräldraförening

funktionsgraf FFM

Föräldraföreningen organiserar också föräldravandringen och sätter upp föräldravandringsschemat för året.

Sammanfattningsvis arbetar föräldraföreningen för:

  • att upprätthålla en bra dialog mellan skolans ledning, lärare och föräldrar.
  • att fungera som en länk mellan föräldrar och skolledning
  • en trygg miljö runt skolan, exempelvis genom att verka för minskad och säkrare biltrafik
  • att uppmuntra goda elevprestationer, exempelvis genom att årligen dela ut bokstipendier till ett antal årskurs-9-elever som skolan anser ha utmärkt sig särskilt
  • att skapa engagemang bland föräldrar, exempelvis genom att arrangera föreläsningar och diskussionskvällar inom relevanta områden
  • att genom deltagande i skolans matråd en gång per termin verka för bra skolmat och matsalsmiljö

Medlemskap

Kostnad/familj och läsår: 100 kr.

I enlighet med beslut på årsmötet 2011 ändrades avgiften för medlemskap till 100 kr per familj och läsår. Vänligen uppge namn och vilken/vilka klasser ert/era barn går i när ni sätter in beloppet på vårt konto hos Handelsbanken Clearingnr: 6162 Kontonr: 889 805 938 Swish: 1233564119