Nyheter

2019-04-01

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 25 april 2019, 18:30‐19:30, i Mälarhöjdens skolas matsal

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedning

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

§1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

§2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst
§3. Fastställande av dagordning
§4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse‐ och revisionsberättelse.
§5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

§7. Fastställande av medlemsavgift och budget

§8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

§9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

§10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

§11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år. §12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar
§13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten Välkomna

Styrelsen

 

2019-03-25
Med anledning av de ökade personrånen i området Hägersten/Liljeholmen samlades idag 25/3 Stadsdelsförvaltningen, SISAB, polisen, fältarna, Mälarhöjdens skola och FFM till ett samverkansmöte.
2019-01-17
FFM bjuder in åk 7-9 att vara med och tävla om 5.000 kr till klasskassan.
2018-09-06
Safeland är en app som är väldigt bra att använda vid föräldravandring. Ladda ner den och anslut er till gruppen Nattvandring Mälarhöjden.
 

Styrelsemöten

Protokoll och liknande från styrelsens möten:

2019-04-25 Protokoll från årsmöte 25 april 2019

2018-11-21 Protokoll Styrelsemöte 21 november 2018

2018-10-02 Protokoll Styrelsemöte 2 oktober 2018

2018-08-21 Protokoll Styrelsemöte 21 augusti 2018

2018-05-24 Protokoll Konstituerande Styrelsemöte 24 maj 2018

2018-03-07 Protokoll Styrelsemöte 7 mars 2018

2018-01-24 Protokoll Styrelsemöte 24 januari 2018

2017-11-08 Protokoll Styrelsemöte 8 november 2017

2017-09-13 Protokoll Styrelsemöte 13 september 2017

2017-08-24 Protokoll Styrelsemöte 16 augusti 2017

2017-05-31 Protokoll Styrelsemöte 31 maj 2017

2017-05-04 Protokoll Konstituerande Möte

2017-04-28 Protokoll från Årsmöte 2017

2017-02-24 Protiokoll från styrelsemöte 20 februari

2016-12-15 Protokoll från styrelsemöte 12 december

2016-09-19 Protokoll från styrelsemöte 19 september

2016-09-13 FFM möte med skolledningen 13 september

2016-05-23 Protokoll från styrelsemöte 23 maj

2016-04-24 Protokoll från Årsmöte 2016

2016-04-24 Verksamhetsberättelse 2015

2015-08-17 Protokoll från styrelsemöte 17 augusti

2015-04-20 Protokoll Årsmöte 2015

2015-03-31 Protokoll från styrelsemöte 18 mars

2015-02-09 Protokoll från styrelsemöte 9 februari

2015-01-12 Protokoll från styrelsemöte 12 januari

2014-12-01 Protokoll från styrelsemöte 1 december

2014-10-20 Protokoll från styrelsemöte 20 oktober

2014-09-11 Protokoll från styrelsemöte 11 september

2014-08-16 Protokoll från styrelsemöte 18 augusti

2014-05-14: Protokoll från styrelsemöte 14 maj (konstituerande möte)

2014-04-24: Protokoll Årsmöte 2014

2014-03-17: Protokoll från styrelsemöte 17 mars

2014-02-18: Protokoll från styrelsemöte 18 februari

2014-01-16: Protokoll från styrelsemöte 16 januari

2013-12-03: Protokoll från styrelsemöte 2 december

2013-10-22: Protokoll från styelsemöte 22 oktober

2013-09-17: Protokoll från styrelsemöte 17 september

2013-08-26: Protokoll från styrelsemöte 26 augusti

2013-04-27: Protokoll från konstituerande möte

2013-04-16: Protokoll Årsmöte 2013

2013-04-16: Resultat-Balansräkning 2012 - Budget 2013

2013-04-16: Verksamhetsberättelse 2012/2013 (med påskrifter)

2013-04-09: Protokoll från extra styrelsemöte

2013-02-20: Protokoll från styrelsemöte

2013-01-08: Protokoll från styrelsemöte

2012-10-18: Protokoll från styrelsemöte

2012-08-15: Protokoll från styrelsemöte

2012-05-10: Protokoll från konstituerande styrelsemötet 2012

2012-04-19: Protokoll Årsmöte 2012

2012-04-19: Verksamhetsberättelse 2011/2012

2012-03-06: Protokoll från styrelsemöte

2012-01-24: Protokoll från styrelsemöte

2011-12-19: Protokoll från styrelsemöte

2011-10-20: Protokoll från styrelsemöte

2011-09-13: Protokoll från styrelsemöte

2011-08-11: Protokoll från styrelsemöte

2011-06-07: Protokoll från styrelsemöte

2011-05-05: Protokoll från konstituerande styrelsemötet 2011

2011-04-26: Protokoll från årsmötet 2011

2011-04-26: Verksamhetsberättelse 2010/2011

2011-04-18: Protokoll från styrelsemöte

2011-04-04: Protokoll från styrelsemöte

2011-03-08: Protokoll från styrelsemöte

2011-01-19: Protokoll från styrelsemöte

2010-10-11: Protokoll från styrelsemöte

2010-09-12: Protokoll från styrelsemöte

2010-05-03: Protokoll från styrelsemöte

2010-04-20: Protokoll från årsmötet 2010

2010-04-20: Protokoll från styrelsemöte

2010-04-20: Verksamhetsberättelse 2009/2010

2010-01-18: Protokoll från styrelsemöte

2009-11-02: Protokoll från styrelsemöte

2009-09-28: Protokoll från styrelsemöte

2009-08-24: Protokoll från styrelsemöte

2009-05-25: Protokoll från styrelsemöte

2009-04-27: Protokoll från konstituterande styrelsemöte

2009-04-27: Protokoll från årsmötet 2009

2009-04-27: Verksamhetsberättelse 2008/2009

2008-12-15: Protokoll från styrelsemöte

2008-11-24: Protokoll från styrelsemöte

2008-09-24: Protokoll från styrelsemöte