Nyheter

2018-03-23
Valberedningen för FFM - Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola - är nu på jakt efter nya styrelseledamöter till FFM.
2018-03-13
Styrelseprotokoll från möte 2018-03-07
2017-12-20
Julhälsning från rektor Micael
2017-12-14

Protokoll Föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola, FFM

Möte på Mälarhöjden Skola

Datum 2017-12-04, 1700-1800

Närvarande: Skolans Rektor Micael Pettersson, Anna Westberg Ordf, Camilla Jakobsson, Tor Eriksson, Helen Engström  och Eva Stenhagen (mötessekreterare)

 

Styrelsen

 

Föräldraföreningens styrelse sammanträder cirka en gång i månaden. Alla styrelsemöten är öppna för intresserade föräldrar. Styrelsen organiserar även föräldravandringar, anordnar seminarier och skickar ut ett informationsblad (Kontaktbladet) en till två gånger per termin.

Det går också att maila till hela styrelsen genom att skicka mail till

E-post och telefonnummer till styrelsemedlemmar

 

 

Styrelsemedlem

Telefon

Robert Enestedt (ordförande)

070-491 72 28

Mats Wadell (vice ordförande)

070-6912011

Martin Wikfalk (kassör)

070-0091816

Camilla Jakobsson (sekreterare)

070-2913022

Tor Eriksson (ledamot)

0730 787961

Helena Engström (ledamot)

070-2425115