Föräldrarepresentanter

Skriv ut

I samband med läsårets första föräldramöte väljs i varje klass två föräldrarepresentanter. Föräldrarepresentanterna fungerar sedan som kontaktlänk för frågor som gäller eleverna och deras skolgång, mellan klassens föräldrar och styrelsen. Styrelsen kan därefter ta upp dessa frågor med skolans ledning.

graf FFMFrån och med årskurs 6 ingår det också i rollen att informera respektive klass om föräldravandringen och dela in föräldrarna i fyra grupper inför själva vandringstillfället. Informationen om datum och gruppindelning ska skickas ut i god tid före vandringstillfället och en påminnelse bör skickas ut veckan innan. Datum för vandringen ordnas av styrelsen. Via föräldrarepresentanterna förmedlas information till och från FFMs styrelse.

Till dig som är föräldrarepresentant:

För att styrelsen ska kunna komma i kontakt med föräldrarepresentanterna, är det viktigt att alla anmäler sina epost-adresser. Har du inte gjort det redan, ber vi dig göra det nu!

Skicka ett mail till: styrelsen@ffm.se och meddela ditt namn och vilken klass du representerar.

Skrivet av: ffmAdmin

Publicerad: 23 augusti, 2018 kl: 16:05

Uppdaterad: 26 juni, 2020 kl: 10:30