Styrelsen

Skriv ut

Föräldraföreningens styrelse sammanträder cirka en gång i månaden. Alla styrelsemöten är öppna för intresserade föräldrar. Styrelsen organiserar även föräldravandringar, anordnar föreläsningar och företräder föreningen vid möten med skolledningen.

Du kommer i kontakt med styrelsen genom att skicka mail till styrelsen@ffm.se

  • Robert Enestedt (ordförande och ansvarig för föräldravandringarna)
  • Robert Hedström (kassör)
  • Tor Eriksson (ledamot)
  • Hanna Riberdahl (ledamot och ansvarig för föreläsningar)
  • Linda Linnskog Rudh (ledamot och ansvarig för matgruppen)
  • Robert Hedström (ledamot och ansvarig för gruppen mot droger)
  • Sara Wseiberlich (ledamot)

Skrivet av: Robert Enestedt

Publicerad: 23 augusti, 2018 kl: 16:06

Uppdaterad: 12 juni, 2020 kl: 10:10