Trafikgruppen

Skriv ut

Trafikgruppen jobbar för att förbättra trafikmiljön kring skolan.  Alla ska ha en säker skolväg vare sig de går, cyklar eller åker bil till skolan. I Mälarhöjdens skola går cirka tusen elever och för ett par hundra lärare och annan personal är den deras arbetsplats. Det blir ganska många som kommer till skolan under en kort period på morgonen.

För att alla ska ha en säker skolväg är det viktigt att alla samsas och hjälper varandra. I trafikgruppen arbetar vi med trafikmiljön runt skolan och barnens väg till skolan. Det gör vi genom kontakter med skolledningen, trafikkontoret, polisen, NTF, med flera. En viktig del är även information till föräldrar och elever. Att påverka den fysiska trafikmiljön tar tid och kostar en hel del pengar. Det är många intressenter som är involverade.

Gåbussar

En åtgärd som är lätt att genomföra är gåbussar för de yngre årskullarna som ännu inte går själva till skolan. Gåbussar innebär att ett antal familjer som bor i samma område turas om att gå till skolan med eleverna. Självklar kan det även vara en cykelbuss om det passar bättre. Fördelarna med gåbussar är många:

  • Det blir mindre stress på mornarna. Gåbussen har en hållplats där barnen lämnas till den förälder (eller äldre syskon) som ska gå till skolan. Är det fem familjer innebär det att det bara blir en dag i veckan per familj att gå till skolan. Om arbetstider tillåter kan det kanske gå att ta det lite lugnare den dag man lämnar.
  • Som förälder lär du känna dina barns skolkamrater.

  • Eleverna får röra på sig på ett naturligt sätt.

  • Det blir färre bilar runt skolan.

Vårt förslag är att ni tar upp frågan om gåbussar på föräldramötena i de yngre klasserna i början av terminen så att vi kan bli fler som går till skolan.

Skjuts med bil

Ni som skjutsar barnen med bil till skolan: Undvik att köra in på S:t Mickelsgatan vid Mickelsgården. Det är så trångt och smalt där och många elever, små och stora, som ska ta sig över vägen eller cykla in till cykelparkeringen. Stanna på gatorna i kvarteren runtomkring istället.

Vi behöver bli fler som kan engagera oss i trafikfrågorna. Hör av er om ni känner att ni kan och vill hjälpa till!

Skicka ett meddelande till oss via kontaktformuläret eller via mail till styrelsens e-post: styrelsen@ffm.se, om du är intresserad av att vara med.

Skrivet av: ffmAdmin

Publicerad: 23 augusti, 2018 kl: 16:11

Uppdaterad: 12 juni, 2020 kl: 10:21