Bubbelvatten i matsalen

I januari fick matsalen kranar med kolsyrat vatten bredvid mjölkautomaten. En succé tycker många av barnen och glada miner ses dagligen när barnen inser att bubbelvattnet är kvar.

Anledningen är att Stockholms stad har höga ambitioner och krav på låga koldioxidutsläpp per måltid serverad i skolan och att när fler barn dricker vatten istället för mjölk minskar utsläppen mycket. Tidigare har mjölkåtgången varit 500 liter i veckan, nu har den sjunkit till 100 liter i veckan vilket gör stor skillnad, berättar köksmästare Niclas Friberg . Det handlar inte enbart om mejeriprodukternas utsläpp utan även om minskande transporter.

Föräldrarvandring – tävling, vinn pengar till klasskassan

FFM bjuder in Åk 7 – 9 att vara med och tävla om pengar till sin klasskassa.
Tävlingen går ut på att samla ihop så många föräldravandrare som möjligt
mellan vecka 4 och 19. Varje klass har en helg var under denna period. Varje
vuxen som vandrar för klassen ger en poäng. Den klass som samlar ihop
flest poäng vinner 1:a pris (4000 kr), näst flest poäng 2:a pris (2000 kr) följt
av 3:e pris (1000 kr).


Så här går det till:

 1. Genom appen Safeland meddelar varje vandrare (d.v.s. varje enskild
  person ska meddela i appen, inte en för hela gruppen) att hen påbörjar
  vandringen och sedan efter avslutat pass att hen avslutat det.
 2. FFM kommer registrera varje godkänd vandring med en poäng för klassen.
 3. Tävlingen pågår varje helg (fredag och lördag samt Valborg) från vecka 4
  till 19 enligt vandringsschemat (ej sportlov och påsklov).
 4. FFM kommer premiera de bästa klasserna med bidrag till klasskassan
  som delas ut efter avslutad tävling.

Frågor besvaras av styrelsen@ffm.se

Frågor och svar – köksmästare Niclas Friberg

I Matgruppen har vi träffat Niclas Friberg som är köksmästare och driver matsalen i skolan. Här svarar han på frågor som rör skolmaten för att alla föräldrar ska få en tydligare bild av kökets arbete. Funderar du på något du inte hittar svaret på här? Hör gärna av dig till styrelsen@ffm.se


Hur jobbar du tillsammans med eleverna för att få deras input på skolmaten?
Vi är lyhörda och tar till oss det som vi hör. Vi pratar med barnen i matsalen och vi har en önskevecka per termin. Jag sitter även med på elevråden där jag pratar om maten, svarar på frågor och tar till mig önskemål.

Vad har du för filosofi i köket?
Det är många barn och många olika viljor. Vi lagar mat med stor variation och använder oss utav smaker från hela världen. Jag vill att barnen ska lära sig att tycka om sådant som dom kanske inte annars äter så ofta. Maten som vi lagar är näringsrik.

Vilka regler behöver du förhålla dig till när det kommer till näringsinnehåll mm?
Alla mejeriprodukter, matfett, smörgåsfett och bröd ska helst vara nyckelhålsmärkt. Salladsbuffén måste bestå utav 5-6 sorters grövre grönsaker. Vi ska inte använda smör och vispgrädde.

Hur har du jobbat med att gå från en stor del halvfabrikat till att idag inte servera så
mycket av den sortens mat?

Vi ser till att laga sådant som vi kan göra från grunden. Exempelvis kan vi inte göra pannbiffar till hela skolan så för att slippa och köpa halvfabrikat så gör vi köttfärslimpa i stället. De halvfabrikat som vi använder oss utav är köttbullar, pannkakor, korv och blodpudding.

Är köttet som serveras alltid svenskt?
Nej men Stockholms stad har stenkoll på att allt kött som upphandlas följer kraven för att få serveras.

Hur stor andel av råvarorna är Krav-märkta?
Nu ligger vi på ca 52% men planerar försöka komma upp i 60%.

Följer ni Stockholms stads hållbarhetspolicy och vad innebär den?
Vi följer den och den är till största del inriktad på klimat, miljö och social
hållbarhet.

Är all fisk som serveras MSC-märkt?
Ja

Har ni möjlighet att köpa odlad fisk, tex från Gårdsfisk?
Nej

Hur tänker ni kring förpackningar och engångsmaterial?
Vi använder väldigt lite engångsförpackningar men när vi gör det så försöker vi att använda oss utav sådant som är gjort av återvunnet material.

Hur mycket kostar en portion i genomsnitt?
12kr

Vilka rätter brukar barnen uppskatta mest?
Pannkakor, korvstroganoff, köttfärssås och Lasagne.

Tackar barnen för maten?
Inte alla men många.

Tar alla barn maten själva?
I stort sett alla, dom minsta får hjälp.

Hur stor del av barnen väljer vegetarisk mat?
Ca en sjättedel av barnen

Varför serveras Lätt & Lagom i engångsförpackning istället för smör till brödet?
Smörgåsfettet måste vara nyckelhålsmärkt.

Hur mycket mat blir i snitt över varje vecka och hur stor procentandel av
kostnad/volym utgör detta?

Vi använder i stort sett allt som blir över ( förutom det som stått framme). Vi kan skicka ut det som en extra rätt eller så fryser vi in det och serverar på loven.

Hur jobbar ni för att minska matsvinnet?
Vi försöker att få barnen att ta mat 2 gånger i stället för att lassa på för mycket första gången. Jag vet att det diskuteras på lektionstid, vi har även informationslappar uppsatta då och då om hur matsvinnet påverkar världen. Svinnet är inte ett stort problem här, det slängs i snitt 18g per elev per dag (ungefär samma vikt som en och en halv köttbulle).

Jobbar ni på några förbättringar eller förändringar just nu?
Vi jobbar på att få ner koldioxidhalten på maten som vi serverar. Fram till julen 2022 så har vi till största mån tagit bort nötkött och fläskkött (dock inte på julbordet) och serverar mer vegetariskt, fågel och fisk. Vi har två olika röror till det hårda brödet under lunchen för dom som inte vill ha Lätt & Lagom. Vi ska även öka mängden inköp på Krav- och ekomärkta varor.

Inbjudan till möte med Eva Fagerhem gruppledare för S i Hägersten – Älvsjö stadsdelsnämnd

Föräldraföreningen bjuder in alla föräldrar i skolan till en kväll tillsammans med Eva Fagerhem, Gruppledare för Socialdemokraterna i Hägersten- Älvsjö stadsdelsnämnd. Eva kommer berätta om vad som planeras för barn och ungdomar i stadsdelen och hur de bidrar till att skapa en meningsfylld och trygg fritid för dem. Hon kommer även berätta om de byggplaner som finns i området. Dessutom har alla deltagare möjlighet att ställa frågor Eva. 

När: 22 november kl. 18:30

Var: Aulan, Mälarhöjdens skola

OSA: styrelsen@ffm.se

Du är varmt välkommen!

Hela inbjudan och information om byggplanerna hittar du här (pdf)

Summering av FFM föräldraenkät 2022

Det var 130 st. föräldrar som deltog i vårens föräldraenkät 2022. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

I PDF filen nedan finns resultatet av de riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren. Du kan också se resultat från förra året som jämförelse samt ett snitt på alla frågor.

Vi alla från styrelsen vill också passa på att önska dig en riktigt fin sommar.

Föräldraenkäten 2022

Versamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse för året 2021

Styrelsen framlägger härmed verksamhetsberättelse och bokslut för den ideella föreningen Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola, nedan förkortat FFM, för 2020.  

Enligt föreningens stadgar är räkenskapsåret och verksamhetsåret kalenderår. I redogörelsen nedan har vi inkluderat även aktiviteter under 2022 fram till och med avgivandet av verksamhetsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen 

avser enbart räkenskapsåret, det vill säga år 2021. 

1§. Styrelsen 

Styrelsen i föreningen har under året bestått av: 

Robert Enestedt (ordförande) 

Robert Hedström (kassör)

Charlotta Göller (sekreterare)

Sara Hägg (ledamot)

Rosel Johard (ledamot sen 2021-11-01)

2§. Styrelsemöten 

Under året har styrelsen hållit tio styrelsemöten. Styrelsemedlemmarna har varit engagerade både under och utanför styrelsemöten. 

Ansvar för olika styrelseuppgifter har fördelats mellan styrelsemedlemmarna. Den 6 maj 2021 hölls årsmöte och nästa årsmöte hålls 10 maj 2022. 

3§. Samverkan med skolledningen: 

Styrelsen har samverkat med skolledningen, för 2021 har FFM haft två möte med skolledningen och ett tillsammans med föräldrarepresentanterna. De ämnen som diskuterats har exempelvis varit maten, betygen och utveckling av trygghetsteamet samt problem som hör ihop med droger och sociala media. Vidare har skolans utvecklingsområden, skolinspektionens föräldraenkät också diskuterats samt de frågor som FFM driver.

Utöver mötena har frågeställningar som varit angelägna för föräldrar, som kontaktat FFM, diskuterats via E-post.  Återkoppling till föräldrar har skett via E-post. 

Styrelsens bedömning är att kontakten med skolledningen fungerar väl med en öppen dialog. Vi har också samarbetat genom att sprida information om FFM:s genom skolplattformen. 

Den 5/10 hölls höstens representantmöte där även representanter från polisen deltog och berättade om läget i området.

4§. Föreningens ekonomi 

Medlemsavgiften bestämdes vid årsmötet i maj 2021 till oförändrade 100 kr per familj och läsår. Under året har totalt 161 medlemsavgifter mottagits (2020 betalades 119 medlemsavgifter in).  

Föreningen har under året främst haft kostnader för bidrag till ÅK 9 avslutningsfest, stependier samt administrativa kostnader för webbhotell, swish  och postgiro.  Föreningens tillgodohavanden uppgår till 46018 kronor. Se vidare föreningens resultat- och balansräkning. Föreningens redovisning har granskats av föreningens revisor. 

5§. Kommunikation 

Kommunikation till medlemmarna sker främst genom föreningens Facebooksida, sms, hemsida samt utskick genom klassrepresentanter. Vi får också hjälp av skolledningen som publicerar information på skolplattformen. Kommunikation för föräldravandringar sker genom appen ”Safeland”.

6§. FFM deltog vid föräldramötena och informerade alla föräldrar om verksamheten och medlemskap.

7§. Föräldravandringar 

FFM organiserar föräldravandringsschema. Information gällande detta har kommunicerats via föräldramöten, klassrepresentanter och appen Safeland. Vandringar har skett fredagar och lördagar mellan sommartid 21:00-01:00 och vintertid 20:00-00:00.

8§. Trafikgruppen 

Inga frågor har behandlats i trafikgruppen. 

9§. Matgruppen 

Skolan har slutat med gemensamma matrådsmöten och skolans kökschef sitter istället med på respektive elevrådsmöte. Skolan är nöjd med detta upplägg då fler barn från varje årskurs på så sätt deltar i matrådet. FFM tar del av anteckningar från dessa möten och har istället en dialog med kökschefen separat om relevanta önskemål som kommer upp från föräldrarna.

10§ Rekrytering av nya styrelsemedlemmar 

Styrelsen har redan från förra årsmötet haft svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. Svårigheten resulterade vid förra årsmötet att styrelsemedlemmar som tidigare avslutat sitt styrelsearbete valdes åter igen in, samt att en styrelsemedlem valdes in för ett tredje år i styrelsen. Detta är anledningen till att antalet styrelsemöten varit färre under året.

ResultaträkningBudget 2021220212020
Intäkter
Medlemsavgifter22 00016 10111 900
Övriga intäkter000
Summa intäkter22 00016 10111 900
    
Kostnader
Bidrag till skolfest Åk9650036046000
Föräldravandring klasspris005000
Premier till skolpoliser000
Premier till elever25002370
Föredrag1000000
Mötesverksamhet000
Webbhotell10009481087
Övrigt administrativt20002121,51997,5
Summa kostnader22 0009 04414 085
Årets resultat07 058-2 185
    
Balansräkning2021-12-312020-12-31
Tillgångar
Konto4601838960,57
Handkassa00
Övriga fordringar00
Summa tillgångar46 01838 961
Eget kapital
Ingående eget kapital38 96141 145
Årets resultat 7 058-2 185
Summa eget kapital46 01838 961
Upplupen kostnad00
Summa skulder och eget kapital46 01838 961

Välkommen på en inspirerande föreläsning med minnesmästaren Jonas von Essen från Talang!

Minnesmästaren imponerade stort i Talang 2019 och fick en golden buzzer av David Batra. Nu får ni chansen att få tips på hur minnet kan tränas upp!

På bara ett och ett halvt år lyckades Jonas von Essen träna upp sitt medelmåttiga minne till ett minne i yppersta världsklass.  Hur gick det till och hur kan du själv förvandla dig till en vandrande minnes-maskin?

Följ med Jonas genom en färgsprakande redogörelse för hur hakstudsande mini-kängurus, en raketflygande Dolly Parton och en arg kille med kycklingklubba i ögat kan hjälpa dig att komma ihåg precis vad du vill!

Jonas föreläsning är en fullkomligt unik upplevelse som både förundrar och inspirerar. Förutom att de är så fascinerande har hans minnestekniker en inbyggd underhållningsförmåga av sällan skådat slag.
Förbluffande aha-upplevelser växlat med dånande skrattsalvor utlovas.

Välkomna till aulan på Mälarhöjdens skola

10:e maj klockan 18:00.

Antalet platser är begränsade till 140.

Först till kvarn via föranmälan till styrelsen@ffm.se.

Alla föräldrar oavsett årskurs är välkomna samt ungdomar från årskurs 7-9.

Kallelse till FFM Årsmöte med Jonas von Essen.

Den 10 maj är det dags för FFM’s årsmöte. I år kommer vi i samband med årsmötet också bjuda på en inspirerande föreläsning av Jonas von Essen.

Minnesmästaren imponerade stort i Talang 2019 och fick en golden buzzer av David Batra. Nu får ni chansen att få tips på hur minnet kan tränas upp!

Tisdag 10 maj 2022

18.00 Föreläsning startar med Jonas Von Essen, mer information här.

19.15 FFM Årsmöte (dagordning enl. nedan)

Max deltagare 140 st.

Plats: Skolans aula

Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen@ffm.se.

Välkomna

Styrelsen


Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare

2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.

5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

7. Fastställande av medlemsavgift och budget

8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.

12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten