Protokoll från styrelsemöte 30 oktober

Nu har vi publicerat protokoll från styrelsemötet 30 okt 2019