Föräldraenkäten 2021

Tyvärr har föräldraföreningen inte fått den återkoppling på enkäten från skolledningen som utlovat. Vi har fått information om att den ska komma i början på nästa läsår. Vi beklagar och får tyvärr återkomma så fort vi får svar.