Skadegörelse mot familj i Mälarhöjden, fick mjökförpackningar kastade på fönstren

I dag hände det igen att en familj i Mälarhöjden fått sitt hus utsatt för skadegörelse. Vid 16.20 kastade fyra ungdomar på 2 mopeder mjölkförpackningar (1 liters) på fönstren.

Det är tyvärr inte första gången, det har vid upprepade tillfällen förekommit att fyra ungdomar på 2 mopeder åkt runt i Mälarhöjden och kastat ägg samt mjölkförpackningar på fasader och fönster.

Vi i föräldraföreningen vill uppmana dig som förälder att vara uppmärksam. Vi vill alla få ett stop på detta omgående.

Vi vill också påminna om att det kan bli en kostsam historia att ”Ägga” hus. Läs vårt inlägg om ”Äggande” från april i år här

Kallelse till höstens FFM möte den 5 oktober 18:00 med skolans rektor Micael.

Syftet med mötet är att ge representanter och medlemmar information och chansen att ställa frågor direkt till Micael Pettersson (rektor).

Micael kommer också bl.a. presentera skolans resultat och ge svar på föräldraenkäten. Se nedan agenda.

Datum: 5 oktober
Tid: 18:00-20:00
Plats: Skolans matsal
Deltagare: Föräldrarepresentanter, betalande medlemmar i FFM och Micael Pettersson (rektor)

Varje klass behöver representeras av minst en förälder.

Meddela att du kommer till styrelsen@ffm.se

För att vara säkra på att alla våra medlemmar får svar på sina eventuella frågor är det viktigt att ni informerar era klasser om att mötet kommer äga rum och be dem skicka sina eventuella frågor till er så att ni kan ta med dem till mötet. Vi avsätter tid till era frågor.

Agenda

– Inledning FFM, Robert H Kassör FFM

– Kort presentation av deltagarna, Alla  

– Svar från rektor på föräldraenkäten, Micael Rektor                                  

– Skolans resultat, kunskapsresultat och brukarenkät, Micael Rektor

– Skolan utvecklingsarbete under 2021-2022, Micael Rektor

– Frågor från föräldrarna, Föräldrarepresentanter och medlemmar

– Summering/avslut, Robert E Ordförande FFM

Vi planerar att hålla på 1,5-2 timmar och det kommer att finnas fika.

Har du frågor så kontakta styrelsen här

Välkomna

Föräldraföreningen genom
Robert Enestedt

Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola tilldelas “Årets Mälarhöjdare 2021”

Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola är Årets Mälarhöjdare 2021. Det stod klart när priset delades ut av tidningen BÄTTRE STADSDEL på den välbesökta Mälarhöjdsfesten på lördagen.

Motivering till utmärkelsen löd:

“År ut och år in. Termin efter termin. Kvällar och nätter. I piskande regn och snö. När vuxna lägger tid på stöd, samtal och uppmuntran, växer hoppet inför morgondagen. Uthålligheten, kunskapen och samarbetet lägger grunden för ett ännu bättre Mälarhöjden. Eleverna kommer och går, men det stabila engagemanget består. Det att dags att höja rösten för våra hjältar i det tysta.”

Vi är väldigt glada över att uppmärksammas för det jobb föräldraföreningens medlemmar gör. Ett stort tack till er alla.

//Styrelsen

Länk till BÄTTRE STADSDEL

Föräldraenkäten 2021

Tyvärr har föräldraföreningen inte fått den återkoppling på enkäten från skolledningen som utlovat. Vi har fått information om att den ska komma i början på nästa läsår. Vi beklagar och får tyvärr återkomma så fort vi får svar.

Skolan har inte ignorerat händelsen i lördags

Men anledning av de rykten som uppkommit om att skolan ignorerat den händelse som inträffade i helgen då en elev blev misshandlad, har FFM i dag varit i kontakt med rektorn.

Skolan meddelar att dom är medvetna om händelsen och har ägnat en stor del av dagen till detta. Dom utreder de kränkningar som föregått misshandeln samt  vidtar övriga trygghetsåtgärder i skolan. FFM känner stort förtroende för skolan och deras agerande i ärendet.

För er information var FFM också i kontakt med Polisen redan under lördagskvällen ca: 40 min efter att det skett.

Här följer ett kort uttalade från rektorn;

”- Den misshandel som förekommit under helgen är polisanmäld och den utredningen sköter polisen om. Skolan utreder de kränkningar som förekommit och har satt in åtgärder för att säkerställa trygghet direkt och på sikt.”

Vi förstår allas upprördhet men vill samtidigt påminna om att inte gå på eller sprida rykten.

Styrelsen FFM

Summering av Föräldraenkäten 2021

Det var 160 st. föräldrar som deltog i vårens enkät. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

Redan den 27/4 hade vi ett möte med skolans representanter där vi gick igenom enkäten. Era inspel mottogs bra och skolledningen kommer inom några veckor återkomma med skriftliga kommentarer på de flesta punkterna.

Se nedan PDF med resultatet av de 8 riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren.

Vi kommer återkoppla igen efter vårt möte med skolan.

Summering av FFM föräldraenkät 2021