Kallelse till höstens FFM möte den 5 oktober 18:00 med skolans rektor Micael.

Syftet med mötet är att ge representanter och medlemmar information och chansen att ställa frågor direkt till Micael Pettersson (rektor).

Micael kommer också bl.a. presentera skolans resultat och ge svar på föräldraenkäten. Se nedan agenda.

Datum: 5 oktober
Tid: 18:00-20:00
Plats: Skolans matsal
Deltagare: Föräldrarepresentanter, betalande medlemmar i FFM och Micael Pettersson (rektor)

Varje klass behöver representeras av minst en förälder.

Meddela att du kommer till styrelsen@ffm.se

För att vara säkra på att alla våra medlemmar får svar på sina eventuella frågor är det viktigt att ni informerar era klasser om att mötet kommer äga rum och be dem skicka sina eventuella frågor till er så att ni kan ta med dem till mötet. Vi avsätter tid till era frågor.

Agenda

– Inledning FFM, Robert H Kassör FFM

– Kort presentation av deltagarna, Alla  

– Svar från rektor på föräldraenkäten, Micael Rektor                                  

– Skolans resultat, kunskapsresultat och brukarenkät, Micael Rektor

– Skolan utvecklingsarbete under 2021-2022, Micael Rektor

– Frågor från föräldrarna, Föräldrarepresentanter och medlemmar

– Summering/avslut, Robert E Ordförande FFM

Vi planerar att hålla på 1,5-2 timmar och det kommer att finnas fika.

Har du frågor så kontakta styrelsen här

Välkomna

Föräldraföreningen genom
Robert Enestedt