Summering av FFM föräldraenkät 2022

Det var 130 st. föräldrar som deltog i vårens föräldraenkät 2022. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

I PDF filen nedan finns resultatet av de riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren. Du kan också se resultat från förra året som jämförelse samt ett snitt på alla frågor.

Vi alla från styrelsen vill också passa på att önska dig en riktigt fin sommar.

Föräldraenkäten 2022