Summering av Föräldraenkäten 2021

Det var 160 st. föräldrar som deltog i vårens enkät. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

Redan den 27/4 hade vi ett möte med skolans representanter där vi gick igenom enkäten. Era inspel mottogs bra och skolledningen kommer inom några veckor återkomma med skriftliga kommentarer på de flesta punkterna.

Se nedan PDF med resultatet av de 8 riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren.

Vi kommer återkoppla igen efter vårt möte med skolan.

Summering av FFM föräldraenkät 2021