Summering av Föräldraenkäten 2021

Det var 160 st. föräldrar som deltog i vårens enkät. Ett stort tack till er alla som på detta sätt bidragit och givit oss en bild av vad ni tycker och vill att vi ska ta upp med skolledningen.

Redan den 27/4 hade vi ett möte med skolans representanter där vi gick igenom enkäten. Era inspel mottogs bra och skolledningen kommer inom några veckor återkomma med skriftliga kommentarer på de flesta punkterna.

Se nedan PDF med resultatet av de 8 riktade frågorna från enkäten tillsammans med en summering av fritextsvaren.

Vi kommer återkoppla igen efter vårt möte med skolan.

Summering av FFM föräldraenkät 2021

Problem med äggkastning i området

Under veckan har flera hus blivit utsatta för äggkastning. Vi behöver hjälpas åt för att få stop på detta. Det innebär lidande och kostnader för de utsatta men även de som kastar kan få betala dyrt. Va uppmärksamma.

Nedan följer ett inlägg från en polisinspektör i Huddinge som har samma problem.

—————————————————————-

ÄGGAT” HUS OCH BIL – KOSTSAM SKADEGÖRELSE

Dom har kommit gällande något som kan vara en rejäl ögonöppnare för de som fått för sig att hitta på liknande jävelskap.

Det handlar om i slutänden fyra ungdomar (tjejer och killar) i 16-17-årsåldern som i olika omfattning kastat ägg mot ett hus och en parkerad bil i centrala Huddinge. Händelsen som utspelade sig en natt i början av augusti i år har enligt domen skett i två omgångar med lite olika förlopp.

Samtliga har i Tingsrätten dömts för skadegörelse av huset. Två döms även för skadegörelse av bilen, två för medhjälp till skadegörelse i förhållande till dels skadorna på bilen, dels de ytterligare skador som blev följden av en andra äggkastning mot huset.

Hus med fasad och drabbad trall fick saneras efter äggkastningen, därefter målas om. Bilen som äggades fick tvättas och genomgå lackeringsarbete. Utöver det hyrbil och andra omkostnader i samband med återställande.

Alla fyra ska ersätta de skador som uppkommit genom brotten. Tingsrätten har funnit att den totala kostnaden som är styrkt i målet är 63 301 kr. De dömda är solidariskt betalningsansvariga. Enligt lag utgår viss jämkning då det blir föräldrarna som får betala, det slutar då på närmare 10 000 kr för ungdomarnas vårdnadshavare. Resten av summan ska även den betalas med ansvar på ungdomarna, men sannolikt får vårdnadshavare stå även för det.

För mer information om vårdnadshavares skadeståndsskyldighet kan man gå in på Åklagarmyndighetens hemsida och läsa Rätts-PM 2010:6.

Våra duktiga ungdomsutredare har gett åklagaren bra underlag genom förhör, bildmaterial från övervakningskameror och konversationer i ungdomarnas telefoner.

Slutligen hoppas vi att det här ”äggandet” som förekommer till och från upphör. Får vi tag på er så kan det bevisligen bli kostsamt.

Inspektör Reine Berglund

Kallelse till årsmöte i Föräldraföreningen vid Mälarhöjdens skola

Torsdag 6 maj 2021, 18:30-19:30

Plats: P.g.a. av rådande pandemi kommer årets möte hållas digitalt.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen@ffm.se.
Du kommer senare innan möte få en länk mailad till dig för att delta.

Inbjudna: Föräldrar, FFM styrelse och valberedningen

Dagordning (i enlighet med FFM:s stadgar)

1.Val av
a) ordförande att leda mötet
b) sekreterare till dagens protokoll
c) två justeringsmän tillika rösträknare
2. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst

3. Fastställande av dagordning

4. Föredragning av räkenskapshandlingar samt styrelse- och revisionsberättelse.

5. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
a) styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
b) övriga förslag från styrelsen
c) förslag från medlemmarna

7. Fastställande av medlemsavgift och budget

8. Val av styrelse
a) ordförande för 1 år
b) ordinarie ledamöter för två år.

9. Val av representanter i samrådsorgan inom skolan/rektorsområdet

10. Val av
a) 1 revisor
b) 1 suppleant för denne

11. Val av ordförande och två ledamöter till föreningens valberedning för ett år.

12. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

13. Mötets avslutande och information om kommande aktiviteter och möten

Välkomna

Styrelsen

FFM’s föräldraenkät

Styrelsen har tagit fram en kort enkät för att få en känsla av hur föräldrarna upplever skolans arbete. Vi vill få en bättre bild och ta del av era åsikter och på så sätt få underlag till vidare diskussioner med skolledningen.

Det här är första gången vi gör detta så ta chansen att göra dig hörd. Får vi ett bra gensvar ifrån er föräldrar kommer vi utöka enkäten till nästa gång och göra den regelbundet.

Du kan svara fram till 31 mars 2021

Du svarar anonymt.

Enkäten är nu stängd och vi återkommer med resultatet i maj

Se upp med “gräddpatroner”

Att “boffa” är att sniffa in ångor från lättflyk- tiga medel. Vanligt är att använda gasen som kommer från kolsyre- patroner, som man använder för att spritsa grädde. Tyvärr har det återigen hittats spår av det, denna gång nere vid båtklubben.

Va uppmärksamma tyvärr sprids det bland våra ungdomar.

Tips “Din hjärna”

Din hjärna. Säsong 2. 4/5. Svensk faktaserie från 2021. Säsong 2. Den växande hjärnan. När är egentligen hjärnan färdigutvecklad och vilka stadier går den igenom för att komma dit? Varför är vi mer risktagande och rebelliska under tonåren? Anders Hansen följer hjärnans utveckling från fosterstadiet till vuxen ålder. Och Eva Dahlgren berättar hur hennes kreativitet utvecklats och förändrats genom livet. Del 4 av 5. HD. Från 4/2 i SVT1.

Du vill inte missa det. Se det på SVT Play.

https://www.svtplay.se/video/29761378/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-den-vaxande-hjarnan?start=auto

Nya tider för föräldravandringarna

Efter återkoppling från medlemmarna har styrelsen beslutat att ändra vandringstiderna med omedelbar verkan enl. följande:

1 Nov – 31 Mar vandrar vi första passet 20.00 – 22.00 och andra passet 22.00 – 24.00

1 Apr – 31 okt vandrar vi första passet 21.00 – 23.00 och andra passet 23.00 – 01.00

Bakgrunden är att våra ungdomar under vintertiden inte är ute lika länge samt att vi ser att det ibland händer saker även tidigare på kvällen. Tiderna gäller direkt från och med nu.

Revisor samt suppleanter sökes!

Efter cirka 10 år som FFM:s revisor avgår nu Marie. Vi behöver därför en ny revisor och hoppas att det finns någon förälder som kan ta över. Om du är revisor och kan tänka dig att ställa upp, kontakta styrelsen på styrelsen@ffm.se. Då föräldraföreningen är en ideell organisation med både få inkomster och utgifter är detta en ganska enkel uppgift för någon med revisorvana. 

Dessutom behöver vi suppleanter som vill sitta med i styrelsen. Varmt välkommen att delta på ett styrelsemöte! Det är bara att maila oss.